Mühendislik Hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar:

 1. Verim Optimizasyonu için Teknik Süreçlerin Yürütülmesi:
  • Yüksek verimlilik elde etmek amacıyla tüm süreçler, güneş enerji sistemlerinin teknik gereksinimlerine uygun şekilde titizlikle yürütülür.
 2. İmar Süreci ve Zemin Etüd Raporu Hazırlanması Süreçlerinin Takibi:
  • Proje sahasının imar süreçleri ve zemin etüd raporlarının hazırlanması gibi detaylı süreçler dikkatlice takip edilir.
 3. Maksimum Güç Elde Etme Odaklı Mühendislik Ön Tasarım Modellemeleri:
  • Arazi, iklim ve çevre şartlarına uygun olarak Statik, Mekanik, Elektrik Mühendislik Ön Tasarım Modellemeleri gerçekleştirilir ve TEDAŞ ve diğer ilgili kurum onayları alınır.
 4. 3D Sistem Tasarımı ve Gölgeleme Analizi:
  • Güneş enerji sistemlerinin üç boyutlu tasarımları yapılır ve güneş ışığının sistem üzerindeki gölgelemeleri analiz edilir.
 5. Meteorolojik Verilerin Değerlendirilmesi:
  • Projenin yer aldığı bölgedeki meteorolojik veriler incelenir ve güneş enerjisi üretim potansiyeli belirlenir.
 6. Optimum Konstrüksiyon Açı Değerleri ve Arazi Kullanımı:
  • Güneş panellerinin optimum açı değerleri hesaplanır ve arazi kullanımı, güneş enerjisi elde etme potansiyelini maksimize edecek şekilde planlanır.
 7. Yıllık Güneşlenme ve Üretim Simülasyonları ile Kurulu Güç Planlaması:
  • Yıllık güneşlenme ve üretim simülasyonları yapılarak optimum kurulu güç planlamaları gerçekleştirilir.
 8. Panel ve İnvertör Seçimi ile Yaklaşık Maliyetleme Çalışmaları:
  • Projeye uygun en uygun boyut ve güçteki güneş panelleri ve invertörler seçilir ve farklı senaryolara yönelik yaklaşık maliyet analizleri yapılır.
 9. Bağlantı Noktası Belirlenmesi ve Dağıtım Trafosu Uygunluk Kontrolü:
  • Güneş enerjisi sisteminin şebekeye bağlantı noktaları belirlenir ve dağıtım trafosu uygunluk kontrolleri gerçekleştirilir.