GES Müşavirlik Hizmetleri kapsamında yaptığımız çalışmalar

1. Şebeke Bağlantı Maliyetine Uygun Arazi Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Değerlemeleri:
– Şebeke bağlantı maliyetini minimize etmek için arazi seçeneklerini analiz ediyoruz, değerlendiriyoruz ve optimizasyon çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

2. Mühendislik Projelerinin Hazırlık ve Dizayn Sürecinin Denetimi:
– Güneş enerji santrali mühendislik projelerini titizlikle hazırlıyor ve tasarım sürecini baştan sona denetim altında tutuyoruz.

3. Resmi Başvurular ve İzin Yönetimi:
– EDAŞ/TEDAŞ/Belediye ve diğer ilgili mercilere başvuruları gerçekleştiriyor ve izinlerin alım süreçlerini yönetiyoruz.

4. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Çağrı Mektubu Süreçlerinin Takibi:
– Projenin çevresel etkilerini değerlendiriyor ve ÇED süreçlerini, çağrı mektubu süreçlerini titizlikle takip ediyoruz.

5. Yatırım Teşvik Belgesi Alınması Sürecinin Yürütülmesi:
– Yatırım teşvik belgesi alınması sürecini yönetiyor ve gerekli başvuruları gerçekleştiriyoruz.

6. Teknik Şartnamelerin İncelenmesi:
– Projeye dair tüm teknik şartnameleri inceleyerek projeyi teknik açıdan değerlendiriyoruz.

7. EPC Firma Seçim ve İhale Süreçlerinin Yürütülmesi:
– EPC firmalarını seçim ve ihale süreçlerini baştan sona yönetiyoruz.

8. Malzeme Kalite ve Uygunluk Kontrolleri:
– Konstrüksiyon, panel, inventör, kablo, pano, trafo gibi malzemelerin kalitesini ve uygunluğunu titizlikle kontrol ediyoruz.

9. İşçilik ve Montaj Sürecinin Denetimi:
– Teknik şartnamelere ve iş programına uygun şekilde işçilik ve montaj süreçlerini denetim altında tutuyoruz.

10. Finansman, Hakediş Ödemeleri ve Sözleşme Yönetimi:
– Finansman süreçlerini yönetiyor, hakediş ödemelerini gerçekleştiriyor ve sözleşmelerin etkin bir şekilde yönetimini sağlıyoruz.

11. Elektriksel Testler ve Geçici Kabul İşlemleri:
– Akım gerilim ölçümleri, termal/izolasyon/topraklama testleri ve performans ölçümleri gibi elektriksel testleri gerçekleştiriyor ve geçici kabul işlemlerini yönetiyoruz.

12. Bağlantı Anlaşmaları ve Santralin Devreye Alınması Süreçlerine Destek:
– Bağlantı anlaşmalarını yaparak, santralin sorunsuz bir şekilde devreye alınması süreçlerine destek sağlıyoruz.

13. **Santral Garanti Sürecinde İşletme Denetimleri:**
– Santralin garanti sürecinde işletme denetimlerini gerçekleştirerek, işletim sürekliliğini sağlamak için gerekli kontrolleri uyguluyoruz.