GES Fizibilite Hazırlama Hizmetleri Kapsamında Yapılan Çalışmalar

 1. Mevcut trafo/sözleşme gücü ve tarife analizi
 2. Son bir yıl tüketim profil analizi
 3. Proje sahasında ön keşif
 4. Uygun trafo merkezleri ve iletim hatlarının değerlendirilmesi
 5. Kurulum yapılması öngörülen bölge Güneş Enerji potansiyelinin hesaplanması
 6. Şebeke Bağlantı maliyetine uygun arazi alternatiflerinin değerlendirilmesi ve değerlemeleri
 7. ÇATI-GES projeleri için mevcut cephe/gölgeleme/pano/trafo değerlendirmesi
 8. Optimum güç üretimine yönelik panel yerleşimleri ve DC/AC oranı belirlenmesi
 9. Maliyet etkin invertör konfigürasyonu yapılması
 10. 3 boyutlu sistem tasarımı ve gölgeleme analizi
 11. Optimum konstrüksiyon açı değerleri, maksimum arazi kullanımı belirlemesi
 12. Yıllık güneşlenme ve üretim simülasyonu
 13. Santral kurulum yaklaşık maliyeti ve finansman ihtiyacının belirlenmesi
 14. Mahsuplaşma sonrası kalan elektriğin değer satış fiyatı ile tahmini satış gelirlerinin hesaplanması
 15. Kurulum sonrası işletme giderlerinin belirlenmesi
 16. İç verim oranı ve net bugünkü değerler ile maliyet analizi yapılması
 17. Yatırım kârlılığı ve geri dönüş süresinin belirlenmesi